Motor đơn
Motor đôi
Bình lưu điện dùng cho motor đơn
Bình lưu điện dùng cho motor đôi
Tay điều khiển
Bộ điều khiển cửa cuốn ( hộp sóng, tay điều khiển )
Khóa ngang vi tính – 1 đầu chìa,nắp inox
Khóa ngang vi tính – 2 đầu chìa,nắp inox
Sản phẩmĐơn giá

Motor ngoài cửa cuốn 1000kg

11,900,000Cho vào giỏ

Motor ngoài cửa cuốn 1500kg

16,700,000Cho vào giỏ

Motor đơn

7,950,000Cho vào giỏ

Motor đôi

9,250,000Cho vào giỏ

Bình lưu điện dùng cho motor đơn

3,250,000Cho vào giỏ

Bình lưu điện dùng cho motor đôi

3,950,000Cho vào giỏ

Bình lưu điện dùng cho motor 600kg

4,950,000Cho vào giỏ

Bình lưu điện dùng cho motor 800kg

6,250,000Cho vào giỏ

Bình lưu điện dùng cho motor 1000kg

7,550,000Cho vào giỏ

Tay điều khiển

550,000Cho vào giỏ

Bộ điều khiển cửa cuốn ( hộp sóng, tay điều khiển )

1,300,000Cho vào giỏ

Chốt trong inox

90,000Cho vào giỏ

Khóa ngang vi tính – 1 đầu chìa,nắp inox

645,000Cho vào giỏ

Khóa ngang vi tính – 2 đầu chìa,nắp inox

645,000Cho vào giỏ

Báo sáng khi mở

750,000Cho vào giỏ